Bouw

In de bouwwereld hanteert men, over het algemeen genomen, zeer strakke planningen. Slechte weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op die planning, met alle gevolgen van dien: stagnatie in de voortgang en mogelijk zelfs een te late oplevering met de daaraan klevende boeteclausules. U bent er daarom bij gebaat dat onwerkbare dagen zoveel mogelijk worden beperkt. Op het weer heeft u geen invloed, maar u kunt wel de werkomstandigheden optimaliseren door het plaatsen van een tijdelijke overkapping. Wij bieden aannemers in de woning- en utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud maatwerkoplossingen op locatie.